Velkommen til

Rolf Krake Skolen

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Nyt fra elevrådet

Refarat fra elevrådsmøde 24.03.2015

Mødte ikke – 7.A, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C Dagsorden i dag Swip eller Mobilepay i skoleboden? Manglende gardiner i stort set alle klasser • Gardin-status i alle klasser efterspørges • Pedellen skal underrettes Løse toiletbrætter på pigetoilettet i F-afd. • Pedellen skal underrettes om dette problem og handle hurtigst Sæbe uden lugt efterspørges • Flydende sæbe. Ikke skum Genneralt stinkende, dårlige hygiejne og klamme toiletter over hele skolen • Sjove sedler kan måske hjælpe til at man ’rammer’ toilettet skal sættes op • Gør elever opmærksomme på at de skal lade være med at svine det til Skaterramperne • Der efterspørges ny asfalt ved ramperne • Mange ramper skal fixes forskellige steder Ny skoleinspektør – hvad er vigtigt, at en skoleinspektør skal kunne • Lytte • Innovativ • Udtrykker glæde for arbejdet • En der kan råbe op • Tale med eleverne • Venlig • God leder: En der kan stoppe skænderier • Forberedt ordenlig • Trang til at forbedre hele tiden • Kreativitet • Tæt på eleverne • Vær med i nogle af timerne • Inddrag inspektøren i nogle af frikvarterene, for at få et bedre bånd mellem elever og inspektøren • Imødekommende • Sætte sig i elevernes sted • Positiv • God til alle børn • Meget glad på gangen • God til at tage initiativ • Tolerer at eleverne er forskellige • Engageret i arbejdet • Erfaringer fra arbejdet

07-04-2015