Velkommen til

Rolf Krake Skolen

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Velkommen på Rolf Krake Skolen

Velkommen i skole på Rolf Krake Skolen

Rolf Krake Skolen er en folkeskole, et undervisningsted i Holstebro By under folkeskoleloven, som følger den obligatoriske fagrække og fælles mål.

Rolf Krake Skolen udvikles til en Science profilskole og skal desuden rumme Holstebro Internationale folkeskole. Rolf Krake Skolen tilbyder som supplement til grundskolen en faglig profil med et særligt fokuseret læringsmiljø i Science, der skal give eleverne mulighed for en dybere viden og mere nuancerede færdigheder. Målet er, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og trives, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.

Vi er i gang med en spændende proces med inddragelse af bl.a. fagforældre og medarbejdere, der skal være med til at definere karakteren og indholdet af vores skoleprofil.
Der vil ligeledes blive etableret et forældreråd/profilråd, som tillægges ansvar og kompetence til sikring af forældreindflydelsen på skolens profil.

Skolestart 2019

Skolestart

2019

Rolf Krake Skolen

Velkommen i skole. Det er nu tid til indskrivning i 0. klasse med start i august 2019.

Indskrivning til skolestart i 0. klasse i Holstebro By skal foretages via webindskrivning på kommunens hjemmeside: www.holstebro.dk
i perioden torsdag 3. januar 2019 til torsdag 17. januar 2019.

Indskrivningsbrev her er udsendt fra Holstebro Kommune den 3. december 2018 - se Forældrebrev
Information og praktiske oplysninger om indskrivningen kan du læse om på Holstebro.dk/skolestart
Er dit barn skoleparat? - En pjece til forældre - Et skoleparat barn

Om indskrivningen gælder følgende: Indskrivning til skoleåret 2019-20 i Holstebro Kommune. Det er obligatorisk at indskrive via den digitale selvbetjeningsløsning. Kan du ikke bruge den digitale løsning, kan du få hjælp i Holstebro Kommunes Borgerservice eller her på skolen.
 
Den 1. maj starter førskolegrupperne – vi glæder os til at modtage mange nye elever og til samarbejdet med alle forældre.

Information og Åbent Hus

I er meget velkommen på skolen til Åbent Hus torsdag den 10. januar 2019 kl. 17.00 - 18.00. Her vi I kunne se skolens fysiske rammer, samt få en rundvisning af skolens ledelse. Arrangementet er for både forældre og børn.

Vi holder FØRSKOLEARRANGEMENT i  Hjaltehus SFH - tirsdag den 2. april 2019 - hvor I og jeres barn er velkomne. I vil denne dag få et indtryk af de fysiske rammer i SFH'en, få praktiske informationer samt møde personalet i Hjaltehus SFH samt ledelsen. Invitation udsendes via E-boks og kan ses her.

Onsdag d. 6. juni 2018 - er alle indskrevne børn og forældre igen velkomne på skolen til INFORMATIONSMØDE. Her vil børnene møde hinanden i klasserne og forældrene få en generel information om skolen samt praktiske oplysninger om skolestarten i august. Invitation til mødet udsendes via forældreintra og vil kunne ses her.

Vi glæder os til at se jer på Rolf Krake Skolen og I er naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 9611 6300 hvis I har spørgsmål inden skolestarten.