Velkommen til

Rolf Krake Skolen

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Velkommen på Rolf Krake Skolen

Velkommen i skole på Rolf Krake Skolen

Rolf Krake Skolen er en folkeskole, et undervisningsted i Holstebro By under folkeskoleloven, som følger den obligatoriske fagrække og fælles mål.

Rolf Krake Skolen udvikles til en Science profilskole og skal desuden rumme Holstebro Internationale folkeskole. Rolf Krake Skolen tilbyder som supplement til grundskolen en faglig profil med et særligt fokuseret læringsmiljø i Science, der skal give eleverne mulighed for en dybere viden og mere nuancerede færdigheder. Målet er, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og trives, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.

Vi vil i starten af 2016 igangsætte en spændende proces med inddragelse af bl.a. fagforældre og medarbejdere, der skal være med til at definere karakteren og indholdet af vores skoleprofil.
Der vil ligeledes blive etableret et forældreråd/profilråd, som tillægges ansvar og kompetence til sikring af forældreindflydelsen på skolens profil.

Nye elever 14. august 2017

Kære forældre og kommende elever på Rolf Krake Skolen

Vi glæder os til at se jer til skolestart på Rolf Krake Skolen, mandag den 14. august 2017.

Eleverne møder efter skema her 1.-.3. lektion er klasselærertimer, øvrige timer efter skema.

0.abc møder kl. 9.00-12.00. Forældre er velkomne kl. 9.00-10.00. Der er naturligvis pasning i SFH'en efter kl. 12.00.

Klasselæreren i jeres barns kommende klasse udsender velkomsthilsen til jer via forældreintra i uge 32.
Koder til forældreintra på Rolf Krake Skolen er udsendt til jer via SMS i uge 26 og vi anbefaler at I logger på forældreintra inden skolestart.

Skolens kontor er åbent for henvendelser i uge 32.

I ønskes en rigtig dejlig sommer!

Buskørsel rute 285A til/fra Rolf Krake Skolen

 
Til forældre til kørselsberettigede elever
Kørsel med rute 285A Trekantsområdet-Parkvej-Sletten-Rolf Krake Skole - køreplan her
Ruten er en "lukket" rute, hvilket betyder at kun kørselsberettigede skolebørn (her) kan benytte bussen. Der skal ikke benyttes buskort.
Opsamlingsstederne er fremgår af køreplanen og kørsel til skolen hvor eleverne sættes af på Hjaltesvej. Om eftermiddagen er opsamlingsstedet ligeledes på Hjaltesvej.
Bussen kører i ruten på skoledage.